Shia Chiao


Shia Chiao

Shia Chiao

4,30€

Empanadilla rellena de gambas y bambú al vapor.

Dumpling stuffed of shirmp and bamboo to then steam.